7 Средно училище Св. Седмочисленици - град София

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 7. СУ „Св. Седмочисленици“

Дата и час на публикуване: 2020-04-29 14:59:01Последна промяна: 2020-04-29 14:57:47
ID номер: 9098365 Статус: удължена

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 7. СУ „Св. Седмочисленици“

Индивидуален номер на процедурата: 0006272
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 65310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Маруся Никова
 • Телефон/и за контакт: 0886703394
Документи
 • Обява за доставка на ел. енергия 7. СУ

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-04-29 15:01:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122912828
  Удостоверено време: 29.04.2020 15:01:16
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2020 12:01:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-29 15:02:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122912905
  Удостоверено време: 29.04.2020 15:02:20
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2020 12:02:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за ел. енергия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-04-29 15:03:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122913052
  Удостоверено време: 29.04.2020 15:03:58
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2020 12:03:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация доставка на ел. енергия

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-04-29 15:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122913260
  Удостоверено време: 29.04.2020 15:06:11
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2020 12:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-04-29 15:07:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122913350
  Удостоверено време: 29.04.2020 15:07:09
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2020 12:07:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за публикувана информация

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-05-13 17:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123832939
  Удостоверено време: 13.05.2020 17:10:26
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2020 14:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори