7 СУ Св. Седмочисленици - град София

Строително ремонтни работи на коридори, стълбища, учебни стаи и тоалетни в сградата на 7. СУ “Св. Седмочисленици“ гр. София

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:05:30Последна промяна: 2019-12-02 10:56:28
ID номер: 9094943 Статус: затворена

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да изпълни предвидените от възложителя съгласно приложената към настоящото техническа спецификация за текущ ремонт на коридори, стълбище, учебни стаи и тоалетни в 7. СУ „Св. Седмочисленици“.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности

Индивидуален номер на процедурата: 0005765
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 180000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Маруся Никова
 • Телефон/и за контакт: 029876370
Документи
 • Обява - ремонт 7. СУ

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:05:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392480
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:05:40
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:05:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи 7. СУ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:05:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392490
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:05:45
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:05:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Таблица за изчисляване на количествено стойностна сметка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:05:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392494
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:05:50
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:05:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ремонт 7. СУ

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:05:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392506
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:05:55
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:05:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:05:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392514
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:06:00
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:06:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:06:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392520
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:06:04
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:06:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-17 13:37:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114553647
  Удостоверено време: 17.12.2019 13:37:37
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 11:37:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 17:45:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155612333
  Удостоверено време: 20.07.2021 17:45:27
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 14:45:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС призожение към ценово предложение

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 17:47:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155612393
  Удостоверено време: 20.07.2021 17:47:26
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 14:47:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори