7 СУ Св. Седмочисленици - град София

Ремонт на странична и задна част на фасада, тухлена ограда. Ремонт на централно фоайе, стълби и коридор 1. етаж на сградата на 7. СУ "Свети Седмочисленици" - гр. София - недвижима културна ценност с категория "местно значение".

Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:50:19Последна промяна: 2018-07-13 14:50:12
ID номер: 9078448 Статус: възложена

Строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на странична и задна част на фасада, тухлена ограда, централно фоае, стълби и коридор 1. етаж. Техническата спецификация отразява изискванията към всички работи, без разделяне на обособени позиции и участниците следва да направят техническите си предложения за всички тях.

Индивидуален номер на процедурата: 0003944
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-30 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Маруся Никова
 • Телефон/и за контакт: 029876370
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:49:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087971181
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:49:25
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:49:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:49:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087971187
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:49:30
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:49:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:49:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087971197
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:49:35
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:49:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:49:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087971199
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:49:40
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:49:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:49:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087971214
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:49:44
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:49:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:49:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087971228
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:49:50
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:49:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС-ОП2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:49:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087971238
  Удостоверено време: 13.07.2018 14:49:54
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 11:49:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-08-01 13:49:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089177216
  Удостоверено време: 01.08.2018 13:49:34
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2018 10:49:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 31.07.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-01 13:50:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089177271
  Удостоверено време: 01.08.2018 13:50:46
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2018 10:50:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомление за отстраняване от процедура

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-20 14:24:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090063858
  Удостоверено време: 20.08.2018 14:24:43
  Удостоверено време по UTC: 20.08.2018 11:24:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-30 17:39:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090297264
  Удостоверено време: 30.08.2018 17:39:48
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2018 14:39:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори