7 Средно училище Св. Седмочисленици

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за сградата на „7 СУ „Свети Седмочисленици

Дата и час на публикуване: 2017-03-21 18:52:24Последна промяна: 2017-03-21 18:52:01
ID номер: 9062552 Статус: прекратена

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за сградата на 7. СУ "Свети Седмочисленици"

Индивидуален номер на процедурата: 0002117
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 25200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-28 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Маруся Никова
 • Телефон/и за контакт: 02/ 987 63 70
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 18:52:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068451298
  Удостоверено време: 21.03.2017 18:52:34
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 16:52:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 18:52:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068451303
  Удостоверено време: 21.03.2017 18:52:40
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 16:52:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 18:52:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068451305
  Удостоверено време: 21.03.2017 18:52:44
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2017 16:52:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-03-30 17:44:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068800108
  Удостоверено време: 30.03.2017 17:44:17
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2017 14:44:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание за разглеждане, оценяване и класиране на оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-30 17:44:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068800116
  Удостоверено време: 30.03.2017 17:44:20
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2017 14:44:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № РД12-2061от14.06.2017г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 16:52:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071260928
  Удостоверено време: 14.06.2017 16:52:10
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 13:52:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори