7 СУ Св. Седмочисленици - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9099384статус: възложена

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:23:30
ID номер: 9098365статус: приключена

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-29 14:59:01
ID номер: 9095708статус: затворена

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНА ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ И ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В 7. СУ «СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ» ЗА 2020 ГОДИНА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-07 12:24:41
ID номер: 9094943статус: затворена

Строително ремонтни работи на коридори, стълбища, учебни стаи и тоалетни в сградата на 7. СУ “Св. Седмочисленици“ гр. София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:05:30
ID номер: 9078448статус: възложена

Ремонт на странична и задна част на фасада, тухлена ограда. Ремонт на централно фоайе, стълби и коридор 1. етаж на сградата на 7. СУ "Свети Седмочисленици" - гр.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-13 14:50:19