7 СУ Св. Седмочисленици - град София

Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на 7. СУ „Свети Седмочисленици” за срок от три години

Дата и час на публикуване: 2017-03-10 18:14:37Последна промяна: 2017-03-10 18:13:48
АОП номер: 02926-2017-0001 Статус: възложена

Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на 7. СУ „Свети Седмочисленици” за срок от три години.

Индивидуален номер на процедурата: 0002081
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 165000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09323000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Маруся Никова
  • Телефон/и за контакт: 029876370
Документи