7 СУ Св. Седмочисленици - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 974732статус: възложена

Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на 7. СУ "Свети Седмочисленици" за срок от 4 години.

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2020-04-29 17:26:22
АОП номер: 02926-2017-0002статус: възложена

Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната и електропреносната мрежа на

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2017-03-22 18:00:16
АОП номер: 02926-2017-0001статус: възложена

Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на 7. СУ „Свети Седмочисленици” за срок от три години

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2017-03-10 18:14:37