7 СУ Св. Седмочисленици - град София

Архив

страница 1 от 1
Обществени поръчки с публична покана

Доставка с инсталирана операционна система и офис пакет на 6 броя компютри за нуждите на учебното заведение по НП”ИКТ в училище