6 ОУ Свети Паисий Хилендарски

Събиране на оферти с обява за превоз на ученици от селата до VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"

Дата и час на публикуване: 2016-09-08 13:10:09Последна промяна: 2016-09-08 13:09:59
Статус: затворена

Превоз на 40 ученика от селата до училището и обратно по график и маршрут определени от Възложителя,които могат да бъдат променяни при необходимост.

Изисквания към кандидатите:Да имат собствени превозни средства ,снабдени с всички необходими лицензи и разрешителни за превоз на ученици,удостоверения за техническа изправност на автобусите,валидна застраховка "Гражданска отговорност".Водачите на автобусите да имат най-малко 2г.професионален опит и минимална възраст 25г.Поддръжката на превозните средства,както и зареждането с горивно-смазочни материали е за сметка на изпълнителя.

Критерий за възлагане :Най-ниска цена

Индивидуален номер на процедурата: 0001214
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-15 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Николова
  • Телефон/и за контакт: 078 52 81 74