6 ОУ Свети Паисий Хилендарски

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: отворена

Събиране на оферти с обява за превоз на ученици от селата до VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-12 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-04 09:52:25
статус: затворена

Събиране на оферти с обява за превоз на ученици от селата до VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-15 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-09-08 13:10:09