48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЙОСИФ КОВАЧЕВ

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-07-15 10:08:58

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-07-15 10:08:16