3 ОУ Христо Ботев - Сандански

„Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Трето Основно училище „Христо Ботев”, за календарната 2020г. ”.

Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:36:49
ID номер: 9095043 Статус: възложена

Обява чрез събиране на оферти по чл.20 ал.3 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0005772
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 35955.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Камелия Янева
  • Телефон/и за контакт: 074632338
Документи