3 ОУ Христо Ботев - Сандански

Доставка на закуски за учениците от Трето ОУ Христо Ботев гр.Сандански за календарната 2019 година.

Дата и час на публикуване: 2018-12-19 12:23:05
ID номер: 9084410 Статус: възложена

Доставка на закуски за учениците от I - IV клас от Трето ОУ Христо Ботев гр.Сандански за календарната 2019 година.

Индивидуален номер на процедурата: 0004511
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 43424.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-02 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Камелия Янева
 • Телефон/и за контакт: 074632338
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 12:28:15
  Дата и час на промяна: 2018-12-19 16:36:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093653472
  Удостоверено време: 19.12.2018 16:36:13
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 14:36:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност чл. 20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 16:40:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093653650
  Удостоверено време: 19.12.2018 16:40:31
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 14:40:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 16:41:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093653681
  Удостоверено време: 19.12.2018 16:41:14
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 14:41:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 16:41:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093653716
  Удостоверено време: 19.12.2018 16:41:55
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 14:41:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 16:42:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093653735
  Удостоверено време: 19.12.2018 16:42:27
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 14:42:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Критерии и методика за определяне на комплексна оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 16:43:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093653777
  Удостоверено време: 19.12.2018 16:43:17
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 14:43:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 15:13:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094064765
  Удостоверено време: 04.01.2019 15:13:17
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 13:13:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на закуски за учениците от I- IV клас за календарната 2019 г. с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-09 16:40:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094213148
  Удостоверено време: 09.01.2019 16:40:20
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2019 14:40:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори