3 ОУ Христо Ботев Сандански

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9084410статус: възложена

Доставка на закуски за учениците от Трето ОУ Христо Ботев гр.Сандански за календарната 2019 година.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-19 12:23:05