3 ОУ Христо Ботев - Сандански

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас при Трето ОУ "Христо Ботев" гр.Сандански през учебната 2015/2016 година по обособена позиция "Доставка на тестени закуски с пълнеж

Дата и час на публикуване: 2015-09-14 17:00:00Последна промяна: 2017-12-08 15:47:53
ID номер: 9045901 Статус: затворена

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас при Трето ОУ "Христо Ботев" гр.Сандански през учебната 2015/2016 година по обособена позиция "Доставка на тестени закуски с пълнеж

Индивидуален номер на процедурата: 0003198
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 27800.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-24 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 17:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 17:00:00
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 17:00:00
 • Публична покана АОП

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 17:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-25 17:59:00