3 ОУ Христо Ботев - Сандански

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9045901статус: затворена

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас при Трето ОУ "Христо Ботев" гр.Сандански през учебната 2015/2016 година по обособена позиция "Доставка на

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-24 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-14 17:00:00