3 ОУ Димитър Талев - Благоевград

Доставка на закуска /плод/ и доставка на топъл обяд- кетъринг за учениците от Трето основно училище "Димитър Талев", град Благоевград по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка на закуска /плод/ за учениците от I до IV клас и Обособена позиция №2 - Доставка на топъл обяд - кетъринг, за ученици от I- VII клас, включени в целодневно обучениe.

Дата и час на публикуване: 2016-09-30 12:24:15Последна промяна: 2017-01-31 15:06:05
ID номер: 9057010 Статус: затворена

Доставка на  закуска /плод/ и доставка на топъл обяд- кетъринг за учениците от Трето основно училище "Димитър Талев", град Благоевград по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка на закуска /плод/ за учениците от I до  IV клас. Закуската трябва да включва разнообразни по видове пресни плодове, които в рамките на една седмица да не се повтарят.  Прогнозен брой   ученици - 460, прогнозен брой учебни дни-160 за учебната 2016/2017 г. и  Обособена позиция №2 -  Доставка на топъл обяд - кетъринг, за ученици от I- VII клас, включени в целодневно обучение, който  включва хляб, основно ястие, пресни плодове и зеленчуци, напитки и други разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят. Хранителните продукти да отговарят на нормативно определените отраслови норми. Прогнозен брой   ученици - 106, прогнозен брой учебни дни-160 за учебната 2016/2017 г.]

Индивидуален номер на процедурата: 0001298
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Благоевград
Прогнозна стойност: 69696.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-07 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Анна Алексова
 • Телефон/и за контакт: 073/831388
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 12:17:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053303600
  Удостоверено време: 30.09.2016 12:17:33
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 09:17:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 12:17:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053303603
  Удостоверено време: 30.09.2016 12:17:36
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 09:17:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 12:18:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053303687
  Удостоверено време: 30.09.2016 12:18:01
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 09:18:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-10-12 14:24:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054778720
  Удостоверено време: 12.10.2016 14:24:29
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2016 11:24:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за платени средства храна и плод

  Вид на документа: Плащане по договор за подизпълнение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 13:46:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059652081
  Удостоверено време: 07.12.2016 13:46:38
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 11:46:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за платени средства храна и плод

  Вид на документа: Плащане по договор за подизпълнение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:33:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718063
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:33:05
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:33:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за платени средства храна и плод

  Вид на документа: Плащане по договор за подизпълнение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-10 13:14:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068005122
  Удостоверено време: 10.03.2017 13:14:44
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2017 11:14:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за платени средства храна и плод

  Вид на документа: Плащане по договор за подизпълнение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-27 11:31:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068659718
  Удостоверено време: 27.03.2017 11:31:53
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2017 08:31:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обобщена информация чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-29 14:02:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068746305
  Удостоверено време: 29.03.2017 14:02:25
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2017 11:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за платени средства храна и плод

  Вид на документа: Плащане по договор за подизпълнение
  Дата и час на публикуване: 2017-05-09 12:12:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070060848
  Удостоверено време: 09.05.2017 12:12:19
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2017 09:12:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за платени средства храна и плод

  Вид на документа: Плащане по договор за подизпълнение
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 12:07:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070434883
  Удостоверено време: 22.05.2017 12:07:18
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2017 09:07:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори