39 СОУ Петър Динеков София

Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 39 СУ "П.Динеков"

Дата и час на публикуване: 2017-05-05 13:56:02
АОП номер: 02407-2017-0001 Статус: възложена

Обществената порачка включва доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1 до 7 клас от 6/шест/ издателства, а именно:

Издателство "Архимед 2", Издателство "Бит и техника" ООД, Издателство "Анубис-Булвест" ООД, Издателство "Просвета-София "АД, издателство"Слово" и Издателство"Даниела Убенова-Биланска"

Индивидуален номер на процедурата: 0002317
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 21605.54 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-05-05 15:09:39
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069987359
  Удостоверено време: 05.05.2017 15:09:39
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2017 12:09:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-05 15:09:44
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069987362
  Удостоверено време: 05.05.2017 15:09:44
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2017 12:09:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 14:12:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071066426
  Удостоверено време: 09.06.2017 14:12:12
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 11:12:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор Архимед 2 ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 14:20:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071067023
  Удостоверено време: 09.06.2017 14:20:18
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 11:20:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор Просвета София АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 14:20:21
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071067028
  Удостоверено време: 09.06.2017 14:20:21
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 11:20:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор "Д.Убенова-Д.Биланска" ЕТ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 14:20:24
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071067030
  Удостоверено време: 09.06.2017 14:20:24
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 11:20:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор "Анубис-Булвест" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 14:20:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071067032
  Удостоверено време: 09.06.2017 14:20:28
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 11:20:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор "Бит и техника" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 14:20:31
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071067037
  Удостоверено време: 09.06.2017 14:20:31
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 11:20:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори