ДГ 39 Пролет - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 39 "Пролет"

Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:38:53Последна промяна: 2018-11-13 14:41:13
АОП номер: 03279-2018-0001 Статус: приключена

Избор на изпълнител за "Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 39 "Пролет"

Индивидуален номер на процедурата: 0004345
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 255000.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Олга Николова Сотева
  • Телефон/и за контакт: 029560069
Документи