ДГ 39 Пролет - град София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 39 "Пролет".

Дата и час на публикуване: 2017-02-07 15:49:43Последна промяна: 2017-03-07 08:43:27
АОП номер: 03279-2017-0001 Статус: приключена

Доставка на хранитерни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 39 " Прожлет".

Индивидуален номер на процедурата: 0001952
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 183333.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-01 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Олга Николова Сотева
 • Телефон/и за контакт: 0884801678
Документи
 • Решение за откриване на процедура 03279-2017-0001

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 16:00:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066281608
  Удостоверено време: 07.02.2017 16:00:43
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 14:00:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 16:00:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066281615
  Удостоверено време: 07.02.2017 16:00:46
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 14:00:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 16:00:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066281620
  Удостоверено време: 07.02.2017 16:00:48
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 14:00:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за заличаване на позиция

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:13:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961823
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:13:49
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:13:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие - променена

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:13:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961827
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:13:52
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:13:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЗАПИТВАНЕ

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 10:11:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067131495
  Удостоверено време: 17.02.2017 10:11:10
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 08:11:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия по чл54,ал.7

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 14:41:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067838797
  Удостоверено време: 06.03.2017 14:41:40
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 12:41:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 чл.54,ал.7 от ППЗЭП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 11:50:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068275282
  Удостоверено време: 17.03.2017 11:50:18
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 09:50:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 чл.58,ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 11:50:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068275285
  Удостоверено време: 17.03.2017 11:50:21
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 09:50:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участник

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 14:41:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068514570
  Удостоверено време: 23.03.2017 14:41:12
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 12:41:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-10 10:16:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069218638
  Удостоверено време: 10.04.2017 10:16:03
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2017 07:16:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 11:41:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069535707
  Удостоверено време: 19.04.2017 11:41:44
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 08:41:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор за доставка на хранителни продукти м.04.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-19 09:48:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071424037
  Удостоверено време: 19.06.2017 09:48:15
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2017 06:48:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор за доставка на хранителни продукти м.05.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-19 09:48:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071424041
  Удостоверено време: 19.06.2017 09:48:19
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2017 06:48:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор за доставка м.06.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 12:36:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075422302
  Удостоверено време: 10.11.2017 12:36:31
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2017 10:36:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор за доставка м.07.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 12:36:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075422304
  Удостоверено време: 10.11.2017 12:36:34
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2017 10:36:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор за доставка м.08.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 12:36:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075422308
  Удостоверено време: 10.11.2017 12:36:38
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2017 10:36:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор м.09.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 12:36:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075422310
  Удостоверено време: 10.11.2017 12:36:41
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2017 10:36:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор за доставка м.10.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 12:36:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075422311
  Удостоверено време: 10.11.2017 12:36:44
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2017 10:36:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор зам.11.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 13:23:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076969822
  Удостоверено време: 16.01.2018 13:23:48
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 11:23:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания по договор за м.12.2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 13:23:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076969828
  Удостоверено време: 16.01.2018 13:23:54
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 11:23:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 16:18:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077579406
  Удостоверено време: 05.02.2018 16:18:25
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 14:18:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 15:17:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077931806
  Удостоверено време: 16.02.2018 15:17:32
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 13:17:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 13:06:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112307893
  Удостоверено време: 13.11.2019 13:06:58
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2019 11:06:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори