ДГ 39 Пролет - град София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 "Пролет" гр.София,р-н Овча купел Столична община жк "Овча купел 1" до бл.513

Дата и час на публикуване: 2016-07-29 16:31:31Последна промяна: 2016-09-16 09:39:04
АОП номер: 03279-2016-0003 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 "Пролет, р-н Овча купел Столична община адрес гр.София - 1632 жк.Овча купел 1 до бл.513с място на изпълнение на поръчката същото

Индивидуален номер на процедурата: 0001081
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 183333.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-23 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Олга Николова Сотева
 • Телефон/и за контакт: 0884801678
Документи
 • Обявление за откриване на процедурата ( Директива 2014/24/ЕС/ЗОП )

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 17:10:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049980785
  Удостоверено време: 29.07.2016 17:10:32
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2016 14:10:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 17:11:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049980796
  Удостоверено време: 29.07.2016 17:11:00
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2016 14:11:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 17:11:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049980797
  Удостоверено време: 29.07.2016 17:11:05
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2016 14:11:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на основание чл.54,ал.7 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-29 12:26:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050886785
  Удостоверено време: 29.08.2016 12:26:03
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2016 09:26:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-09-01 17:51:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051108636
  Удостоверено време: 01.09.2016 17:51:22
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2016 14:51:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 на основание чл.54,ал.7 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-08 09:14:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051538411
  Удостоверено време: 08.09.2016 09:14:52
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2016 06:14:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на основание чл.60,ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-08 09:15:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051538420
  Удостоверено време: 08.09.2016 09:15:00
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2016 06:15:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 на основание чл.58,ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-08 09:15:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051538430
  Удостоверено време: 08.09.2016 09:15:09
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2016 06:15:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение 9/07.09.2016г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-08 09:15:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051538443
  Удостоверено време: 08.09.2016 09:15:13
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2016 06:15:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 15:49:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066280697
  Удостоверено време: 07.02.2017 15:49:14
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 13:49:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори