ДГ 39 Пролет - град София

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 „Пролет”, район „Овча купел”, Столична община, адрес гр.София -1632, ж.к.„Овча купел-1”, (до бл.513)

Дата и час на публикуване: 2016-05-20 14:00:50Последна промяна: 2016-06-06 11:14:51
АОП номер: 03279-2016-0002 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 „Пролет”, район „Овча купел”, Столична община, адрес гр.София -1632, ж.к.„Овча купел-1”, (до бл.513)

Индивидуален номер на процедурата: 0000832
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 183333.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-10 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи