ДГ 39 Пролет - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 03279-2018-0001статус: приключена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 39 "Пролет"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:38:53
АОП номер: 03279-2017-0001статус: приключена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 39 "Пролет".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-01 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-07 15:49:43
АОП номер: 03279-2016-0003статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 "Пролет" гр.София,р-н Овча купел Столична община жк "Овча купел 1" до бл.513

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-23 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-29 16:31:31
АОП номер: 03279-2016-0002статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 „Пролет”, район „Овча купел”, Столична община, адрес гр.София -1632, ж.к.„Овча

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-10 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-05-20 14:00:50