ДГ 39 Пролет - град София

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ №39 "Пролет", район "Овча купел", Столична община

Дата и час на публикуване: 2015-09-17 15:01:23Последна промяна: 2016-05-20 13:40:40
АОП номер: 03279-2015-0001 Статус: прекратена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ №39 "Пролет", район "Овча купел", Столична община

Индивидуален номер на процедурата: 0000317
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 75000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-20 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сотева
 • Телефон/и за контакт: 0884801678
Документи
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 15:04:02
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 15:04:04
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 15:04:07
 • Протокол за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 13:59:41
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 19:37:37
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 19:41:10
 • Решение за прекратяване на процедура

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 14:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047300252
  Удостоверено време: 20.05.2016 14:04:22
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 11:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори