ДГ 39 Пролет - град София

“Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 „Пролет”, район „Овча купел” град София"

Дата и час на публикуване: 2014-06-30 10:00:00Последна промяна: 2016-01-25 09:29:22
АОП номер: 03279-2014-0001 Статус: възложена

“Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ОДЗ № 39 „Пролет”, район „Овча купел”, Столична община , адрес гр. София -1632, ж.к. „Овча купел” 1, (до бл. 513).

Индивидуален номер на процедурата: 0000053
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 75000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-07-28 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Сотева
  • Телефон/и за контакт: 0884801678
Документи