22 СУ Георги Стойков Раковски - София

„Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на 22. СЕУ "Георги Стойков раковски" за учебната 2023/2024 г.“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2023-04-10 10:31:43
ID номер: 03518-2023-0001 Статус: отворена

„Доставка на учебници и учебни помагалаза безвъзмездно ползване от учениците в 22. СЕУ „Георги Стойков Раковски”- гр. София, за учебната 2023/2024 год. по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД;

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „САН ПРО“ ЕООД;

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета София“ АД;

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс“ ЕАД;

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Клет България“ ООД;

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“ ООД;

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Нова звезда 2000“ ЕООД;

Обособена позиция 8: Учебници и учебни помагала от издателство ИК „Рива“ АД;

Индивидуален номер на процедурата: 0007190
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 72965.39 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-04-18 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стилиян Ангелов
  • Телефон/и за контакт: 0888833553
Документи