Първо Начално Училище Христо Смирненски - град Омуртаг

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 090989статус: възложена

“Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище „Христо Смирненски”, гр.Омуртаг за учебната 2019-2020 година”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 10:42:14
ID номер: 9077352статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище „Христо Смирненски”, гр.Омуртаг за учебната 2018-2019 година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-18 13:18:46
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за кухнята в Първо Начално Училище „Христо Смирненски”, гр. Омуртаг за учебната 2017-2018 година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-04 11:27:03