Детска градина 173 Звънче - София

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в ДГ 173 Звънче - гр. София

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-04-03 09:09:22

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ДГ №173 "ЗВЪНЧЕ", гр.СОФИЯ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-01-20 15:00:00

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП В ДГ №173 "ЗВЪНЧЕ'

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-01-20 15:00:00