Детска градина 173 Звънче - София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне”, детайлизирани в документацията за участие, като посочените в нея количества са прогнозни и изпълнението ще се извършва по количества, посочени в конкретни заявки

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:07:08Последна промяна: 2018-04-12 08:48:14
АОП номер: 02698-2018-0001 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне”, детайлизирани в документацията за участие, като посочените в нея количества са прогнозни и изпълнението ще се извършва по количества, посочени в конкретни заявки

Индивидуален номер на процедурата: 0003416
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 244000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:07:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078308617
  Удостоверено време: 01.03.2018 10:07:50
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 08:07:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:08:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078308628
  Удостоверено време: 01.03.2018 10:08:13
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 08:08:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:08:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078308654
  Удостоверено време: 01.03.2018 10:08:48
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 08:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:09:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078308673
  Удостоверено време: 01.03.2018 10:09:14
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 08:09:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:09:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078308683
  Удостоверено време: 01.03.2018 10:09:33
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 08:09:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:09:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078308694
  Удостоверено време: 01.03.2018 10:09:49
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 08:09:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-11 17:17:17
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-11 17:17:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-25 17:01:55
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-25 17:01:55
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-25 17:01:55