Детска градина 173 Звънче - София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02698-2018-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне”, детайлизирани в

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:07:08
АОП номер: 02698-2017-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:17:29