Детска градина 173 Звънче - София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02698-2015-0003статус: затворена

Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-04 20:08:40
АОП номер: 02698-2015-0002статус: прекратена

Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-11 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-13 19:01:13
АОП номер: 02698-2015-0001статус: прекратена

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА (ЦДГ) № 173„Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-10 15:09:35