140 СУ Иван Богоров - град София

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в 140 СУ Иван Богоров

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-12-21 09:47:22

Вътрешни правила за възлагане на Обществени поръчки на 140 Средно Общообразователно Училище "Иван Богоров" - град София

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-06-01 16:53:06