10-то ОУ Алеко Константинов - Перник

"Изработване и доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учебната 2020/2021г. за безвъзмездно ползване от учениците в Х ОУ "Алеко Константинов", гр. Перник."

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 18:22:56
АОП номер: 968507 Статус: отворена

 1. Изработване и доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници от издателство ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД, както следва:

-        За 4 подготвителна група /6-7 г./ - Комплект „Чуден свят“ – за 15 бр. деца;

-              За първи клас: Учебник и/или учебни помагала по: Български език и литература – за 100 бр. ученици; Математика – за 100 бр. ученици; Околен свят – за 100 бр. ученици; Музика – за 100 бр. ученици; Изобразително изкуство – за 100 бр. ученици; Технологии и предприемачество – за 100 бр. ученици;

-              За втори клас: Учебник и/или учебни помагала по: Български език и литература – за 101 бр. ученици; Математика –  за 101 бр. ученици; Околен свят – за 101 бр. ученици; Музика – за 101 бр. ученици; Изобразително изкуство – за 101 бр. ученици; Технологии и предприемачество – за 101 бр. ученици; Английски език – за 101 бр. ученици;

-              За трети клас: Учебни помагала по: Български език и литература – за 102 бр. ученици; Математика –  за 102 бр. ученици; Човекът и обществото – за 102 бр. ученици; Човекът и природата – за 102 бр. ученици; Технологии и предприемачество – за 102 бр. ученици; Английски език – за 102 бр. ученици;

-              За четвърти клас: Учебници по: БЕ – за 17 ученици; Читанка – за 17 ученици; Англ. език – за 17 ученици; Математика - за 17 ученици; Компютърно моделиране – за 17 ученици; Човекът и обществото – за 17 ученици; Човекът и природата – за 17 ученици; Музика – за 17 ученици; Изобразително изкуство – за 17 ученици; Технологии и предприемачество – за 17  ученици; и Учебни помагала по: БЕ – за 120 ученици; Четене – за 120 ученици; Англ. език – за 120 ученици; Математика - за 120 ученици; Компютърно моделиране – за 120 ученици; Човекът и обществото – за 120 ученици; Човекът и природата – за 120 ученици; Технологии и предприемачество – за 120  ученици;

-              За пети клас: Учебници по: БЕ – за 102 ученици; Литература – за 102 ученици; Информационни технологии – за 102 ученици; Музика – за 102 ученици; Изобразително изкуство – за 102 ученици; Технологии и предприемачество – за 102 ученици; История и цивилизация – за 9 бр. ученици;

-              За шести клас: Учебници по: БЕ – за 85 ученици; Литература – за 85 ученици; Информационни технологии – за 85 ученици; Музика – за 85 ученици; Изобразително изкуство – за 85 ученици; Технологии и предприемачество – за 85 ученици; История и цивилизации – за 85 ученици;

-              За седми клас: Учебници по: БЕ – за 9 ученици; Литература – за 9 ученици; Химия и опазване на околната среда – за 9 ученици; Музика – за 9 ученици; Изобразително изкуство – за 9 ученици; Технологии и предприемачество – за 9 ученици;

 

 1. Изработване и доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, както следва:

-        За пети клас: Учебници по: Математика – за 102 ученици; География и икономика – за 102 ученици; Човекът и природата – за 102 ученици;

-        За шести клас: Учебници по: Математика – за 85 ученици; География и икономика – за 85 ученици; Човекът и природата – за 85 ученици;

-        За седми клас: Учебници по Математика – за 9 ученици; География и икономика – за 9 ученици; История и цивилизации – за 9 ученици; Биология и здравно образование – за 9 ученици; Физика и астрономия – за 9 ученици;

 1. Изработване и доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници от издателство ЮНИВЪРС EООД, както следва:

-        За пети клас:  Учебници  по Англ. език - за 102  ученици

-        За шести клас: Учебници по Англ. език - за  85 ученици

-        За седми клас: Учебници по Англ. език - за 9 ученици

 1. Изработване и доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници от издателство НОВА ЗВЕЗДА 2000 EООД, както следва: за седми клас - Учебници по Информационни технологии - за 9 ученици

Изработването и доставката на Изработване и доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала следва да се изпълнят в съответствие с изискванията на Възложителя и на законодателството

При откриване на процедурата, е осигурено финансиране.

Индивидуален номер на процедурата: 0006191
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 45084.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Десислава Стефанова
 • Телефон/и за контакт: 0879142259
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 18:29:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883079
  Удостоверено време: 26.03.2020 18:29:49
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 16:29:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Покана до кандидатите при процедура на договаряне с предварителна покана
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 18:30:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883080
  Удостоверено време: 26.03.2020 18:30:08
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 16:30:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 18:31:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120883096
  Удостоверено време: 26.03.2020 18:31:10
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 16:31:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори