10-то ОУ Алеко Константинов - Перник

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 968507статус: възложена

"Изработване и доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учебната 2020/2021г. за безвъзмездно ползване от

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-26 18:22:56