106 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК СОФИЯ

П О К А Н А за представяне на оферти по вътрешна процедура по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001 % S – Евро 5)

Дата и час на публикуване: 2017-11-16 14:07:11Последна промяна: 2017-11-16 14:04:56
Допълнителна информация по процедурата

На основание чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП 106 ОУ " ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" Ви отправя покана за представяне на оферта за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:         „Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол  0,001 % S – Евро 5)  за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на 106  ОУ „Григорий Цамблак”, гр. София за учебната 2017/2018 година.“, съгласно техническата спецификация и изискванията описани в настоящата покана.Стойността на поръчката е под праговете на задължителните процедури по ЗОП и съгласно  чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП, Възложителят има право директно да възложи изпълнението на поръчката.  Независимо от това 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" (106 ОУ) на основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в училището и с цел създаване на конкурентна среда настоящата покана ще бъде изпратена до най-малко трима потенциални изпълнители и ще бъде публикувана в раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на училището. Считаме, че по този начин ще постигнем публичност и справедливо възлагане на изпълнението на предмета на настоящата поръчка чрез обективен подбор, оценен в конкурентна среда.

Документи
 • П О К А Н А за представяне на оферти по вътрешна процедура по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001 % S – Евро 5)

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 14:04:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075564874
  Удостоверено време: 16.11.2017 14:04:13
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2017 12:04:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори