ВИК ПЕРНИК

Охрана на обекти, собственост на "В и К" - ООД, гр.Перник

Дата и час на публикуване: 2017-04-20 14:46:40
АОП номер: 783775 Статус: отворена

Денонощна въоръжена и невъоръжена  охрана на обекти, собственост на "В и К" - ООД, гр.Перник обособена в 8 позиции, както следва:

 Обособена Позиция №1-Денонощна въоръжена  охрана на База Централно управление-гр.Перник, ул."Средец"№11.

Обособена Позиция №2-Денонощна въоръжена  охрана на Язовир "Студена" пост"Крапец".

 Обособена Позиция №3- Денонощна въоръжена  охрана на Язовир "Студена" пост "Витошко" .

Обособена Позиция №4-12/дванадесет/ часова нощна невъоръжена охрана ПТБ Кристал-производствената техническа база находяща се в кв.Кристал, гр.Перник.

Обособена Позиция №5-12/дванадесет/ часова нощна невъоръжена  охрана пречиствателна станция за питейни води/ ПСПВ/ находяща се в гр.Перник.

Обособена Позиция №6- 12/дванадесет/ часова нощна невъоръжена охрана пречиствателната станция за отпадни води/ ПСОВ/, находяща се в гр.Батановци.

Обособена Позиция №7- Денонощна невъоръжена охрана на база експлоатационен район, находящ се в гр.Радомир, ул."Иван Вазов"№238.

Обособена Позиция №8- 12/дванадесет/ часова нощна невъоръжена охрана помпена станция находяща се в гр.Батановци.

Индивидуален номер на процедурата: 0002231
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 191208.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 7971300
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Теменужка Малинова
 • Телефон/и за контакт: 0882966647
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 14:48:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069587203
  Удостоверено време: 20.04.2017 14:48:25
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 11:48:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 14:52:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069587466
  Удостоверено време: 20.04.2017 14:52:56
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 11:52:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 14:55:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069587613
  Удостоверено време: 20.04.2017 14:55:26
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 11:55:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори