ВИК ПЕРНИК

„ДОСТАВКА на МПС-та /нови/ при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник”

Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:50:57Последна промяна: 2017-03-09 17:47:46
АОП номер: E-31-00-012210 E-31-00-012212 Статус: отворена

„ДОСТАВКА НА МПС-та /нови/ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО ОБВЪРЗАН ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ПЕРНИК.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на нови комбинирани колесни багери - товарачи 2/ броя/.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на товарни автомобили самосвали/ 2 броя/

Предмет на поръчката е:  

Доставка при условията на договор за финансов лизинг за период от 60 месеца на

 Нови комбинирани колесни багери - товарачи 2/ броя/.

 Нови товарни автомобили самосвали/ 2 броя,

с технически характеристики, подробно описани в Техническа спецификация на Възложителя. 

Начин на плащане: Изплащане на 60 месечен лизинг, при първоначална вноска 20% от стойносттана офертата, фиксиран лихвен процент и  прехвърляне на собствеността в края на периода.

Индивидуален номер на процедурата: 0002076
Вид процедура за възлагане: Състезателен диалог
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 660000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 43200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-03 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Теменужка Малинова
 • Телефон/и за контакт: 0882966647
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:45:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067974330
  Удостоверено време: 09.03.2017 17:45:06
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 15:45:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за ОП

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:45:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067974331
  Удостоверено време: 09.03.2017 17:45:09
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 15:45:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:45:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067974334
  Удостоверено време: 09.03.2017 17:45:12
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 15:45:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:45:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067974337
  Удостоверено време: 09.03.2017 17:45:16
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 15:45:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-11 10:57:52
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068039711
  Удостоверено време: 11.03.2017 10:57:52
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2017 08:57:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори