ТЕЦ Бобов Дол ЕАД

Доставка на вода от язовир "Дяково" за нуждите на "ТЕЦ - Бобов дол" ЕАД

Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:45:55Последна промяна: 2017-07-13 14:44:52
АОП номер: 00217-2017-0004 Статус: отворена

Доставка на вода от язовир "Дяково" за нуждите на "ТЕЦ - Бобов дол" ЕАД

Индивидуален номер на процедурата: 0002593
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Големо село
Прогнозна стойност: 403000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 12:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Анелия Якимова
 • Телефон/и за контакт: 0701 50433
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:49:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072382574
  Удостоверено време: 13.07.2017 14:49:27
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 11:49:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:52:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072382721
  Удостоверено време: 13.07.2017 14:52:06
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 11:52:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:53:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072382780
  Удостоверено време: 13.07.2017 14:53:03
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 11:53:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Гаранция

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:53:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072382827
  Удостоверено време: 13.07.2017 14:53:53
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 11:53:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:55:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072382935
  Удостоверено време: 13.07.2017 14:55:48
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 11:55:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:56:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072382960
  Удостоверено време: 13.07.2017 14:56:32
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 11:56:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори