Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:49Последна промяна: 2017-07-17 11:11:31
АОП номер: 02868-2017-002 Статус: отворена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Като се вземе предвид, че изпълнението на предмета на поръчката е предназначен за обекти и имущество на включените в структурата на ДП „БГЦПО” обособени звена, които не са самостоятелни възложители, предвид тяхната териториална и функционална обособеност за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции:

 

Първа  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Пазарджик ;

Втора  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Плевен ;

Трета обособена позиция: Нощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на    ДП „БГЦПО”, клон Смолян;

Четвърта  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора;

Пета  обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО”, клон Царево;

Индивидуален номер на процедурата: 0002603
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 110873.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Обявление за поръчка "Охрана"

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474608
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:09
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение номер 132 от дата 06.07.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:14
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474614
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:14
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка -Охрана

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474620
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:18
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение във връзка със запитване

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 11:11:22
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072474626
  Удостоверено време: 17.07.2017 11:11:22
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 08:11:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори