Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:36:24Последна промяна: 2017-07-17 10:36:05
АОП номер: 02868-2017-001 Статус: отворена

 Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от  дейността на ДП „БГЦПО” и неговите клонове в страната.

Като се вземе предвид, че доставките са предназначени за включените в структурата на ДП „БГЦПО” обособени звена, които не са самостоятелни възложители,  предвид тяхната териториална и функционална обособеност за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Пазарджик;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО, кл.Плевен;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Смолян;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №,4, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Стара Загора;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП”БГЦПО”, кл.Царево.

Индивидуален номер на процедурата: 0002602
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 172346.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:35:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072472769
  Удостоверено време: 17.07.2017 10:35:49
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 07:35:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение номер 132 от дата 06.07.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:35:54
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072472778
  Удостоверено време: 17.07.2017 10:35:54
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 07:35:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 10:35:59
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072472782
  Удостоверено време: 17.07.2017 10:35:59
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 07:35:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори