СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Доставка на лекарствени продукти 2017г - 2018г

Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:23:26Последна промяна: 2017-07-14 18:23:05
АОП номер: 00766-2017-003 Статус: отворена

Периодични доставки на лекарствени продукти след предварителни заявки за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД през 2017г. - 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002582
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 254559.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
  • Телефон/и за контакт: 082 813 962
Документи