Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 58
 • „Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация на територията на Община Сливница”

  АОП номер: 9062655
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 14:15:38
  Разгледай досие
 • „Разработване на прединвестиционно проучване, свързано с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови

  АОП номер: 9062651
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 13:22:47
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 195 "Братя Мормареви" /Предишно наименование ОДЗ № 62/

  АОП номер: 9062629
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 16:03:42
  Разгледай досие
 • „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен

  АОП номер: 9062577
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:16:00
  Разгледай досие
 • Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за сградата на „7 СУ „Свети Седмочисленици

  АОП номер: 9062552
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 18:52:24
  Разгледай досие