Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 78
 • Изграждане на зона за отдих при ул. „Негулица” - вход гр. Бобов дол - Рекреационен крайпътен кът между о.т. 820 - 821

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:02:26
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 17:35:09
  Разгледай досие
 • Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за персонала на ЦСМП - Перник

  АОП номер: 9065458
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 13:39:03
  Разгледай досие
 • Упражняване на строителен надзор за обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 12:06:59
  Разгледай досие
 • Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при планови и аварийни ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и съоръжения на „Топлофикация

  АОП номер: 9065477
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 11:35:51
  Разгледай досие