Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 52
 • Текущ ремонт на помещения в Автогара „Запад”, собственост на „БУРГАСБУС” ЕООД

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:08:24
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП - Силистра през 2017/2018г.

  АОП номер: 9061723
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:26
  Разгледай досие
 • „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца на нуждите на ДГ „Мир”

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 09:13:55
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ-Карвуна 2017-2018

  АОП номер: 9061693
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-22 12:49:06
  Разгледай досие
 • „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на община Дългопол “ по три обособени позиции.

  АОП номер: 9061657
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 16:02:48
  Разгледай досие