Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 70
 • „РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СУ "ХРИСТО БОТЕВ", ГРАД КАРНОБАТ ПО ИНИЦИАТИВА "УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО" НА ФОНДАЦИЯ "АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ"

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 11:32:50
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Видин

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 11:04:26
  Разгледай досие
 • Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник

  АОП номер: 9064654
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 10:09:59
  Разгледай досие
 • „Основен ремонт и реконструкция на физкултурен салон в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ловеч“.

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-25 16:05:22
  Разгледай досие
 • Доставка на хранитлни продукти за ДГ Синчец, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив

  АОП номер: 9064533
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-25 10:18:43
  Разгледай досие