Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 32
 • Рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на Община Дулово

  АОП номер: 00043-2017-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-04-26 13:01:01
  Разгледай досие
 • Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Комисията за защита от дискриминация

  АОП номер: 01089-2017-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-04-25 14:24:49
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово

  АОП номер: 00214-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 15:03:19
  Разгледай досие
 • Охрана на обекти, собственост на "В и К" - ООД, гр.Перник

  АОП номер: 783775
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 14:46:40
  Разгледай досие
 • "Доставка на зърнокомбайн - 1 брой през 2017г."

  АОП номер: Решение № Е-31-00-021050/18.04.2017г. и Обявление № Е-31-00-021052/18.04.2017г.
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 09:47:44
  Разгледай досие