Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 41
 • Текущ ремонт на общински път VID3093 / I-1 ,Видин - Димово/ -Дълго поле от км 0+0.00 до км 3+727.19

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 15:44:59
  Разгледай досие
 • Приготвяне и доставка на болнична храна през 2017г. - 2018г.

  АОП номер: 00849-2017-001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 13:03:15
  Разгледай досие
 • „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на община Дългопол, включващо

  АОП номер: 00127-2017-0005
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 10:07:20
  Разгледай досие
 • „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“

  АОП номер: 00043-2017-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 12:15:57
  Разгледай досие
 • „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на група възложители, състояща се от община Сливница, част от

  АОП номер: 00846-2017-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-06-19 16:53:17
  Разгледай досие