Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 45
 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДДЛРГ ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, Комплекс за социални услуги „Свети Мина” – гр.Пордим, социални патронажи,

  АОП номер: 00913-2017-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 16:09:35
  Разгледай досие
 • Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за автомобилите и другата техника, собственост на ОБЩИНА ПОРДИМ и газьол за отопление за нуждите на

  АОП номер: 00913-2017-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 15:46:58
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Доставка на лекарствени продукти,

  АОП номер: 00179-2017-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:30:19
  Разгледай досие
 • "Ремонт общински пътища на територията на община Димово” по шест обособени позиции:

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 09:53:20
  Разгледай досие
 • „Доставка на нов селскостопански инвентар за нуждите на «Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево», по обособени позиции“

  АОП номер: 00507-2017-0007
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 09:04:27
  Разгледай досие