Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 25
 • „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ

  АОП номер: 00031-2017-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 10:18:48
  Разгледай досие
 • Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на мултифункционален център по природни науки в сградата на ПМГ Яне Сандански, гр. Гоце Делчев

  АОП номер: 02402-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:31:15
  Разгледай досие
 • Подмяна на уличното осветление на територията на община Ново село - в селата: с. Ново село, с. Флорeнтин, с. Винарово, с. Ясен, с. Неговановци

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 17:35:57
  Разгледай досие
 • Доставка на нова селскостопанска техника за нуждите на «Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево»

  АОП номер: 00507-2017-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 15:19:25
  Разгледай досие
 • Избор на изпълнител за предоставяне на комплексна логистична услуга по обособени позиции.

  АОП номер: 05403-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:35:15
  Разгледай досие