Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 49
 • Периодична доставка на храни и хранителни продукти по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ДГ"Зорница", гр.Асеновград

  АОП номер: 02577-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 16:25:15
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ситово за срок от 12 месеца

  АОП номер: 00630-2017-0006
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-08-14 13:42:20
  Разгледай досие
 • Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

  АОП номер: 00831-2017-0010
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 12:31:44
  Разгледай досие
 • Доставка чрез покупка при условията на 30/тридесет/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (миниван 6+1) за нуждите на Община Ситово

  АОП номер: 00630-2017-0005
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:52:31
  Разгледай досие
 • Ежедневна доставка на приготвена храна за ученици на Средно училище "Христо Ясенов", гр. Етрополе

  АОП номер: 02605-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 21:45:57
  Разгледай досие