Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 30
 • "Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ситово за срок от 12 месеца"

  АОП номер: 00630-2017-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-03-27 12:41:31
  Разгледай досие
 • Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) - Пловдив

  АОП номер: 00831-2017-0006
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 10:37:58
  Разгледай досие
 • Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на строително-монтажните работи на

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 15:45:34
  Разгледай досие
 • Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната и електропреносната мрежа на

  АОП номер: 02926-2017-0002
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 18:00:16
  Разгледай досие
 • "Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика"

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:50:34
  Разгледай досие