Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 36
 • "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе за срок от 24 месеца".

  АОП номер: Решение с импортен № 789047/29.05.2017г. и Обявление с импортен № 789068/29.05.2017г.
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:00:24
  Разгледай досие
 • "Доставка на горива за нуждите на СУ "Христо Ботев", с.Ветрино" по две обособени позиции:

  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 11:40:07
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ТИИМ" В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД КАРНОБАТ ПО КОНКУРС „УЧИЛИЩА НА

  АОП номер: 01714-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 15:02:32
  Разгледай досие
 • Доставка на резервни части по каталог на фирмата производител за ко-генератори Wartsila 16V25SG необходими при извършване на планови и аварийни ремонти

  АОП номер: 00937-2016-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 09:52:50
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции/, както следва:Обособена позиция № 1 -

  АОП номер: 00179-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:59:33
  Разгледай досие