Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 13
 • Ремонт сграда на кметство с. Студеница, находящ се на ул. „Камчия“ №11, кв.18, УПИ I - кметство и здравна служба по планана с. Студеница, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

  АОП номер: 00172-2017-0004
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 13:52:48
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ - РАЗЛОГ ЕООД

  АОП номер: 00451-2017-0002
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:25:32
  Разгледай досие
 • Доставка на специализирани сервизни машини в изпълнение на проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен", процедура BG16RFOP001-1.001-039

  АОП номер: 00262-2017-0002
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 11:14:31
  Разгледай досие
 • Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2017

  АОП номер: 03453-2017-0001
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-05-12 15:15:03
  Разгледай досие
 • Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 39 СУ "П.Динеков"

  АОП номер: 02407-2017-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-05-05 13:56:02
  Разгледай досие