Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 17
 • Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело

  АОП номер: 20170717-00086-0031
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 14:43:12
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  АОП номер: 00049-2017-0005
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-07-19 10:33:19
  Разгледай досие
 • Доставка на вода от язовир "Дяково" за нуждите на "ТЕЦ - Бобов дол" ЕАД

  АОП номер: 00217-2017-0004
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 14:45:55
  Разгледай досие
 • Аварийна доставка на турбокомпресор VTR254-11 за ко-генератор №1 (4249)в ИКПТЕЕ в Топлофикация-Бургас ЕАД

  АОП номер: 795418
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 15:18:37
  Разгледай досие
 • Доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

  АОП номер: 00451-2017-0003
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:49:45
  Разгледай досие