Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 15
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник

  АОП номер: 792608
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 15:25:42
  Разгледай досие
 • „Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за

  АОП номер: 20170619-00086-0002
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-06-19 13:06:22
  Разгледай досие
 • „Доставка на мебели за нуждите на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”

  АОП номер: 05371-2017-0003
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 11:32:09
  Разгледай досие
 • Осигуряване на система за управление на събитията, акредитация и регистрация на делегациите за целите на Българското председателство на Съвета на Европейския

  АОП номер: 05371-2017-0002
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 11:26:43
  Разгледай досие
 • Внедряване електронна система за таксуване в МГОТ, в т. ч. СМР за ремонт и обособяване на билетен център и на контролен център на системата в изпълнение на проект

  АОП номер: 00262-2017-0003
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 14:29:45
  Разгледай досие