Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 8
 • Доставка на природен газ за нуждите на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив за отоплителни сезони 2017 - 2021 г.

  АОП номер: 01229-2017-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:23:35
  Разгледай досие
 • Доставка на компресиран природен газ до газорегулаторната станция за природен газ на Свиленград-газ АД

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 10:27:13
  Разгледай досие
 • Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД чрез Стоковата борса

  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 08:22:41
  Разгледай досие
 • Доставка на моторно масло за високо натоварени дизелови двигатели за автобуси в гаранция за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас чрез Стоковата борса

  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 08:22:38
  Разгледай досие
 • Договаряне без предварително обявление

  АОП номер: 01781-2017-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 14:54:45
  Разгледай досие