Пътнически превози ЕООД - град Сливен

Доставка на оборудване за производствено-техническата база на превозвача

Дата и час на публикуване: 2017-04-11 17:46:43Последна промяна: 2017-04-11 17:45:56
АОП номер: 04005-2017-0005 Статус: затворена

Доставка на оборудване за производствено-техническата база на превозвача, както следва:
1. Универсална диагностична апаратура TRUCK-1бр.;2. Машина за обслужване на автомобилни, автобусни и тежкотоварни авто климатици -1бр.; 3. Хидравлична преса  50t -1бр.; 4.Мобилни електромеханични колони за автобуси 4 бр., с възможност за добавяне до 8 колони - 1к-т; 5. Стенд за геометрия на автомобили, бусове, автобуси и камиони -1бр.; 6. Канален пневматично-хидравличен крик, товароподемност над 13 500 кг - 1бр.; 7. Баланс машина за колела - 1бр.; 8.Монтаж демонтажна машина - 1бр.; 9. Пневматичен гайковерт - сила на развиване мин. 2900Nm - 1бр. 10.Пневматичен гайковерт - сила на развиване минимум 1250Nm -1бр.;11.Комплект вложки захват 1 -1к-т;  12.Комплект вложки захват 1/2 -1к-т; 13. Винтов компресор-1бр.; 14. Количка с инструменти над 190 части-3к-та; 15. Софтуерна диагностика за пневматични системи-1бр.; 16. Софтуерна диагностика за дизелова горивна система-1бр.
Доставките са  с включен монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с оборудването и софтуера.

Индивидуален номер на процедурата: 0002178
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 180715.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-15 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Галина Генова
  • Телефон/и за контакт: 044/625334
Документи