Пътнически превози ЕООД - град Сливен

Доставка и монтаж на компоненти за Интегрирана билетна система в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“

Дата и час на публикуване: 2017-04-06 11:16:31Последна промяна: 2017-04-06 11:15:59
АОП номер: 04005-2017-0004 Статус: отворена

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компоненти за Интегрирана билетна система в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен. Изпълнението на поръчката включва следните дейности:
- доставка, монтаж и захранване с електричество на 11 места за продажба на билети и карти;
- доставка и монтаж на 11 бр. терминали за продажба на билети в пунктове за продажба на билети;
- доставка и монтаж на 67 бр. валидатори в превозните средства;
- доставка на 10 броя валидатори - скенери за контрольори;
- доставка и монтаж на 37 бр. терминали за продажба на билети в превозните средства;
- инсталиране на Информационна система и софтуер;
- изработване на уеб приложение за презареждане на абонаментни карти;
- доставка и инсталиране на хардуер (сървър, 2 работни станции, дисплеи).
Изпълнение на доставката и монтажа, съгласно изискванията, посочени подробно в Техническата спецификация - Раздел X от документацията.

Индивидуален номер на процедурата: 0002172
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 589573.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48000000,48800000,48750000,30200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-10 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Галина Генова
  • Телефон/и за контакт: 044/625334
Документи