Пътнически превози ЕООД - град Сливен

Доставка и монтаж на компоненти за Система за информация на пътниците в реално време, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен

Дата и час на публикуване: 2017-03-31 10:55:59Последна промяна: 2017-03-31 10:55:12
АОП номер: 04005-2017-0003 Статус: затворена

Избор на изпълнител за доставка, внедряване и поддръжка на Система за информация на пътниците в реално време за движението на превозните средства, обслужващи маршрутните линии от градската общинска мрежа, достъпна и в интернет.
Системата за информиране на пътниците включва следните компоненти:
1. Доставка, инсталиране и настройване на 37 GPS и бордови устройства за 29 автобуса /27 нови и 2 стари /и 8 тролейбусa;
2. Доставка, инсталиране и тестване на хардуер за управление на информационната система – Система за информиране на пътници – 1 сървърна система (обслужващ компютър, шкаф, автономно захранване и т.н.);
3. Доставка, инсталиране и тестване на софтуер за информационната система (вкл. мобилно приложение - интернет портал с мобилна версия)- Система за информиране на пътници, със следните основни функционалности: Гъвкаво управление на системата – възможност за управление на организации, потребители, правомощия, системни настройки и настройки на устройства свързани със Системата за информиране на пътници в реално време. Възможност за създаване, преглеждане, редактиране и изтриване (CRUD) на устройства, линии и маршрути, спирки и депа, зони, автопарк, разписания и наряди, шофьори, графици и смени. Информация за пътната обстановка. Изпращане на съобщения – системата позволява изпращането на текстови съобщения за линии, за индивидуални превозни средства, за групи превозни средства. Възможност за генериране на стандартни и персонализирани справки за работата на системата;
4. Доставка и монтаж на 6 електронни табла за спирки, вкл. захранване и комуникационна линия със следните основни параметри: визуални табла /многоредови – най-малко двуредови/, даващи информация за приближаващо превозно средство с очаквано време на пристигане и персонални съобщения от диспечер;
5. Доставка и монтаж на 143 статични табла по спирките - табла по спирките с отпечатана схема на градския транспорт и отбелязване на линиите, които преминават през конкретната спирка.

Индивидуален номер на процедурата: 0002144
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 442808.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48000000,48800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-22 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Галина Генова
  • Телефон/и за контакт: 044/625334
Документи