Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 12
 • „Постигане на социално равенство, обществено здраве и осигуряване на качествена жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с.

  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 16:45:24
  Разгледай досие
 • „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства

  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 16:38:50
  Разгледай досие
 • „Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино, община Хитрино”

  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 16:36:01
  Разгледай досие
 • „Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към

  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 16:32:06
  Разгледай досие
 • „Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино“

  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 16:28:22
  Разгледай досие