Основно Училище Иван Вазов - Смолян

„Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2017-2018 г. за нуждите на Основно училище „Иван Вазов“ гр. Смолян“

Дата и час на публикуване: 2017-05-20 00:06:19
ID номер: 9064488 Статус: отворена

Пълното описание на предмета на поръчката - издателствата притежаващи авторските права, избраните видовете учебници и учебни помагала и необходимите бройки, които ще бъдат поръчани се съдържа в Техническа Спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация.

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета – София“ АД;

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД;

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД;

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Булвест 2000“ ООД;

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООД;

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателска къща „Анубис“ ООД;

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Даниела Убенова – Даниела Биланска“ ЕТ;

Обособена позиция 8: Учебници и учебни помагала от издателство „Юнивърс“ ЕООД, изключителен представител на „Експрес Пъблишинг“ за България;

Правно основание за провеждане на поръчката: чл.191, ал.1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0002357
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 37299.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-26 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Росица Атанасова Лакудова
  • Телефон/и за контакт: 0301/8 33 05
Документи