Община Кула

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения на територията на Община Кула и във връзка с реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в Кула“ по ОП ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020 г., финансиран от ФЕПНЛ, Процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“

Дата и час на публикуване: 2017-07-07 10:58:17
АОП номер: 00827-2017-0002 Статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения на територията на община Кула и във връзка с реализирането на проект Осигуряване на топъл обяд в Кула

Индивидуален номер на процедурата: 0002581
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кула
Прогнозна стойност: 516759.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-10 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Царевна Янкулова
  • Телефон/и за контакт: 093832020
Документи